Dom Maklerski BZ WBK >> Oferta >> Formularz rejestracyjny
Pomoc


 

FORMULARZ REJESTRACYJNY
Domu Maklerskiego BZ WBK
Zawarcie Umowy o świadczenie usług maklerskich 
przy wykorzystaniu sieci Internet dla osób fizycznych
Szanowni Państwo,
 
w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług maklerskich i uzyskania dostępu do serwisu Inwestor online w Domu Maklerskim BZ WBK należy:

- złożyć wniosek wypełniając niniejszy formularz rejestracyjny,
- potwierdzić złożony wniosek, klikając w link z wiadomości email przesłanej przez Dom Maklerski BZ WBK,
- wykonać w celu potwierdzenia danych osobowych przelew w kwocie 1,00 zł z osobistego rachunku bankowego,
- odesłać prawidłowo podpisane dokumenty na adres Domu Maklerskiego BZ WBK
 

Formularz rejestracyjny
 
Pole nie może być puste!
Administratorem danych osobowych jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50–950) przy ul. Rynek 9/11.
 
Klient powinien zapoznać się oraz zarchiwizować wymienione poniżej regulacje:
- Regulamin świadczenia usług maklerskich, 
- Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego BZ WBK (w tym ogólny opis Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w Domu Maklerskim BZ WBK oraz informacje o prowadzonej działalności, zakresie świadczonych usług, instrumentach finansowych i ryzykach z nimi związanych).
 
W przypadku posiadania Beneficjenta Rzeczywistego zawarcie umowy możliwe jest tylko osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BZ WBK
Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują nad Tobą kontrolę albo mają na Ciebie wpływ.
Posiadam Umowę o świadczenie usług maklerskich w Domu Maklerskim BZ WBK
Pole nie może być puste!

Wniosek rejestracyjny służący do zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich (otwarcia rachunku inwestycyjnego) przez Dom Maklerski BZ WBK mogą złożyć wyłącznie osoby, które nie są stroną wyżej wymienionej umowy. Jeżeli jesteś już Klientem Domu Maklerskiego BZ WBK i chcesz rozszerzyć bądź ograniczyć zakres usług świadczonych przez Dom Maklerski, złóż  odpowiednią dyspozycję w serwisie transakcyjnym Inwestor online, telefonicznie w godzinach od 7:00 do 22:30 w dni robocze pod numerami: 801 36 46 36, 61 856 44 44 (oplata zgodna z taryfą operatora) lub osobiście w placówce.

Jestem lub byłem pełnomocnikiem na rachunku inwestycyjnym w Domu Maklerskim BZ WBK, posiadałem rachunek oraz umowę o świadczenie usług maklerskich lub posiadam papiery wartościowe zdeponowane w rejestrze sponsora bez umowy o świadczenie usług maklerskich.
Pole nie może być puste!

Uwaga! W przypadku, gdy dane w niniejszym wniosku będą różniły się od danych, które wcześniej zostały przekazane Domowi Maklerskiemu BZ WBK Twoje dane zostaną zaktualizowane. Oznacza to, że po weryfikacji, dane podane w niniejszym wniosku rejestracyjnym zastąpią Twoje dane przekazane wcześniej Domowi Maklerskiemu BZ WBK

Wydruk umów
Pole nie może być puste!

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przy wyborze opcji samodzielnego wydruku umowy, zmuszony będziesz wydrukować około 20 stron dokumentów. Po zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego nie będziesz miał możliwości zmiany sposobu drukowania formularzy umowy.

 
Pole nie może być puste!
Posiadanie Rachunku inwestycyjnego jest niezbędne jeśli chcesz inwestować na rynkach krajowych i zagranicznych. Odznacz jeśli chcesz tylko podpisać umowę o świadczenie usług maklerskich.
 
Pole nie może być puste!
Z tych usług będziesz mógł skorzystać gdy zostaniesz naszym Klientem.
 
Usługi rozszerzające zakres umowy dostępne są dla klientów Domu Maklerskiego BZ WBK po złożeniu stosownej dyspozycji w serwisie Inwestor online, telefonicznie w godzinach od 7:00 do 22:30 w dni robocze pod numerami: 801 36 46 36, 61 856 44 44 (opłata zgodnie z taryfą operatora) lub osobiście w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. z dostępem do usług maklerskich. Należą do nich:

 


 


Uwaga!
Strona z formularzem wygasa po godzinie od chwili wyświetlenia. Jeżeli w tym czasie nie wypełnisz formularza Twoje dane nie zostaną przekazane do Domu Maklerskiego, a strona zostanie przeładowana i będzie konieczne ponowne wprowadzenie wszystkich danych.
 
W przypadku problemów z obsługą wniosku rejestracyjnego prosimy o kontakt z Domem Maklerskim BZ WBK w godzinach od 7:00 do 23:00 w dni robocze pod numerami telefonów: 801 36 46 36 lub 61 856 44 44 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub na adres email: dm.inwestor@bzwbk.pl.
Zapraszamy do naszego FAQ który opisuje wniosek rejestracyjny Domu Maklerskiego BZ WBK